Zezwolenia i akty prawne

Naszym priorytetem jest działanie zgodnie z prawem i obowiązującymi regulacjami. Spółka Fortuna działa w oparciu o szereg aktów prawnych regulujących działalność podmiotów funkcjonujących na rynku gier na automatach o niskich i wysokich wygranych. Wszystkie maszyny podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady urządzania gier na automatach jest ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).

Regulacje określające prowadzenie działalności w przedmiocie gier losowych są bardzo rygorystyczne. Ustawa oraz rozporządzenia precyzyjnie definiują wymogi bezpieczeństwa, porządku oraz moralności publicznej w miejscu prowadzenia tego typu działalności.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 4 poz. 27 - pobierz PDF


Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych - pobierz PDF