FORTUNA BRONI SWEGO DOBREGO IMIENIA
Wobec zawarcia w artykułach prasowych i materiałach telewizyjnych nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię spółki Fortuna, rażącego naruszenia standardów dziennikarskich i etyki zawodowej, Fortuna Sp. z o.o. bezzwłocznie skierowała na drogę sądową pozwy o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego oraz o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania.
Działania podjęte przez Fortuna Sp. z o.o w związku z kampanią medialną skierowaną przeciwko Spółce to:
1) związane z emisją materiału w programie informacyjnym Panorama przez Telewizję Polską S.A.:
a) skierowanie w dniu 06.04.2009 pozwu przeciwko Telewizji Polskiej S.A. o usunięcie skutków naruszeń dóbr osobistych i o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
b) powództwo poszczególnych operatorów o usunięcie skutków naruszeń dóbr osobistych naruszenie czci oraz dobrego imienia.
2) związane z emisją programu TVN Uwaga przez TVN S.A.:
a) Fortuna Sp. z o.o. wezwała w dniu 05.05.2009 roku TVN S.A. do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych;
b) spółka w dniu 25.05 br. skierowała pozew o usunięcie skutków naruszeń dóbr osobistych i o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, oraz zapłatę zadośćuczynienia.
3) związane z publikacjami w Gazecie Wyborczej wobec Agora S.A. (wydawcy Gazety Wyborczej):
a) Fortuna Sp. z o.o. wezwała w dniu 05.05.2009 wydawcę Gazety Wyborczej, Agorę S.A. do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych;
Spółka złożyła również zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa: ujawnieniu tajemnicy skarbowej podczas emisji programu ?UWAGA? TVN oraz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa: ujawnienie materiałów objętych tajemnicą śledztwa art. 241 §1KK podczas emisji programu ?UWAGA? TVN
Priorytetem Fortuny Sp. z o.o. jest działanie zgodne z prawem i zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego i prawnego naszym klientom, partnerom i kontrahentom. W związku z powyższym Spółka czuje się pokrzywdzona negatywną i oszczerczą kampanią medialną i podjęła wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do usunięcia naruszenia dóbr osobistych.