Oświadczenie Zarządu Fortuna Sp. z o.o.
W związku z doniesieniami mediów i akcją Centralnego Biura Śledczego oświadczamy, iż Fortuna Sp. z o.o. w pełni popiera i docenia działania Centralnego Biura Śledczego oraz innych instytucji, których celem jest wyeliminowanie z rynku nielegalnie działających automatów do gry o niskich wygranych, a w efekcie uzyskanie pełnej transparentności branży. Fortuna sp. z o.o. jako odpowiedzialny uczestnik tego rynku deklaruje pełną współpracę z organami ścigania.

Wszystkie automaty należące do firmy Fortuna zostały wprowadzone na rynek zgodnie
z obowiązującym prawem i posiadają wszystkie wymagane certyfikaty. Nasze urządzenia, w ramach dopuszczenia na rynek, zostały przebadane z wynikiem pozytywnym przez jednostkę badającą, działającą z upoważnienia Ministra Finansów, a następnie zarejestrowane przez właściwy organ, czyli Ministra Finansów. Przed oddaniem automatów do użytkowania organy szczególnego nadzoru podatkowego tj. właściwi terytorialnie Naczelnicy Urzędów Celnych każdorazowo zatwierdzili akta weryfikacyjne dotyczące automatów. Fortuna działa zgodnie i na podstawie obowiązującego prawa, dopełniając wszelkich procedur i wymogów formalnych. Fortuna sp. z o.o. nigdy nie wprowadzała do eksploatacji automatów do gier o niskich wygranych niezgodnych z ustawą.

Priorytetem Fortuny Sp. z o.o. jest zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego i prawnego naszym klientom, partnerom i kontrahentom.
Spółka pracuje w normalnym trybie prowadząc zaplanowane i bieżące działania i jej płynność finansowa nie jest zagrożona.