UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA!!

Warszawa, 08.03.2013

INFORMACJA

Niniejszym Fortuna Sp. z o.o. z/s w Warszawie informuje i rekomenduje następująco.

W dniu dzisiejszym Spółka powzięła nieformalną informację, że począwszy od najbliższego poniedziałku (11.03.2013 r.) mają być dokonywane przez funkcjonariuszy Służby Celnej, na terenie całego kraju, "zatrzymania" zarejestrowanych automatów do gier o niskich wygranych, aktualnie eksploatowanych na podstawie udzielonych zezwoleń na urządzanie gier, a które to zezwolenia wcześniej cofnięto w postępowaniach administracyjnych w I instancji na podstawie nieostatecznych decyzji wydanych przez właściwych Dyrektorów Izb Celnych. Akcja ta ma dotyczyć również decyzji, od których wniesiono odwołania, a następnie skargi do sądów administracyjnych, i w związku z czym ich wykonalność została wstrzymana.

Wobec zamiaru przeprowadzenia ewidentnie bezprawnych czynności, celem zachowania ostrożności, Spółka rekomenduje dokonanie pilnego rozliczenia automatów do gier o niskich wygranych, których "akcja" ma dotyczyć, w taki sposób, aby zapewnić jedynie ich minimalne funkcjonowanie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż podjęła stosowne działania w tej sprawie poprzez skierowanie do Ministra Finansów zawiadomienia o zamiarze podjęcia czynności rażąco naruszających prawo przez funkcjonariuszy Służby Celnej, a także poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o interwencję.

Zarząd Fortuna Sp. z o.o.