Oświadczenie Zarządu Fortuna Sp. z o.o.

Warszawa, 23.11.2009

OŚWIADCZENIE

W związku z akcją Centralnego Biura Śledczego prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, która rozpoczęła się 19.11.2009 wyrażamy swoje najgłębsze oburzenie.

W dniu 19.11.2009 o godz. 12.00 odbyła się manifestacja osób związanych z branżą automatów o niskich wygranych (AoNW), głównie właścicieli barów i pracowników, operatorów AoNW. Protest przeciwko propozycjom rządowym był legalnie zorganizowany przez obywateli. Dokładnie w czasie, kiedy w Warszawie przed Sejmem RP zaczynał się protest, do firm w całym kraju, w tym naszej, wkroczyli funkcjonariusze CBŚ w asyście urzędników służb skarbowych. Dla nas to oczywiste, że zbieżność obydwu wydarzeń nie jest przypadkowa, postanowienie prokuratora Prokuratury Apelacyjnej z Białegostoku jest datowane na dzień przed planowaną manifestacją. Jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii: bez prawa do strajku, bez prawa do pracy. Wszystkie działania związane ze zmianami w branży hazardowej są działaniami politycznymi.

Pragniemy raz jeszcze podkreślić, iż jesteśmy najbardziej kontrolowaną branżą w Polsce. Kontroli i badaniu podlega kapitał zakładowy, współwłaściciele firmy, jej władze. Każdorazowe wprowadzenie do obiegu AoNW podlega szczególnemu nadzorowi urzędów celnych i do niedawna izb skarbowych (obecnie pełnię kompetencji w tym zakresie przejęły izby celne). Tymczasem zostaliśmy osądzeni i skazani przez polityków. Określanie nas jako przestępców i mafię godzi w naszą godność.

Podkreślamy po raz kolejny, iż działamy zgodnie z prawem i nie możemy być karani za niekompetencję instytucji państwowych. Dostrzegamy potrzebę zmian w prawie. Wielokrotnie występowaliśmy z propozycjami zmian legislacyjnych, które miały na celu zaostrzenie istniejących przepisów. Niestety nie spotkaliśmy się z wolą polityczną. Dopiero po wybuchu tzw. afery hazardowej w którą są zamieszani wysocy urzędnicy oraz właściciele kasyn pojawiła się nagła wola zmian.

Obecną akcję CBŚ i Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku traktujemy jako działania polityczne. Jesteśmy przekonani, że akcja ta ma na celu całkowity paraliż firm AoNW i znalezienie ?czegokolwiek?, co mogłoby wykazać nawet minimalne uchybienia. Zawsze współpracowaliśmy z organami administracji państwowej i wypełnialiśmy wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem naszej działalności. Wielokrotnie byliśmy kontrolowani i kontrole te nie wykazywały uchybień czy nieprawidłowości w naszych działaniach. Zostaliśmy jednak potraktowani jak przestępcy. Akcja z 19.11.2009 jest dla nas tylko działaniem propagandowym. Szczególnie, że kontrolujący nas funkcjonariusze nie byli przygotowani do kontroli, nie wiedzieli czego szukają i jakie dokumenty są im potrzebne. Ewidentnie kontrola i akcja CBŚ miała zastraszyć nas i naszych pracowników oraz zdestabilizować normalny tryb działania. Wiele ze skonfiskowanych dokumentów przez kontrolujące służby już znajduje się w ich posiadaniu. Dowodzi to niekompetencji urzędników i wymiaru politycznego akcji.

Działania te są dla nas niezrozumiałe. Dziwi nas agresja ze strony przedstawicieli państwa i służb kontrolnych. Zostaliśmy już osądzeni bez prawa i możliwości obrony. Żądamy respektowania podstawowych praw i wolności człowieka, w tym prawa do zgromadzeń i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obowiązującego prawa.

Zarząd Fortuna Sp. z o.o.