UWAGA TVN NIERZETELNA
Zwracamy uwagę na elementy, które jednoznacznie wskazują na nierzetelność dziennikarskiego postępowania:
- stwierdzenie iż, "(...) spotkanie Fortuny jest spotkaniem nadzwyczajnym (...) jest to spotkanie dotyczące uspokojenia operatorów. (...) w związku z tym, co my... (...) Z programem. Tak, z programem, z tym, co się pokazało itd." jest nieuzasadnione i kłamliwe. Wszelkie umowy z hotelem oraz na przeprowadzenie szkolenia integracyjnego zostały podpisane jeszcze w marcu, czyli na długo przed emisją programu Uwaga TVN. Dziennikarze nie byli jednak łaskawi sprawdzić lub podać tych informacji, bo nie pasowały do ich tezy. Ponadto szkolenia te odbywają się cyklicznie raz do roku od kilku już lat.
- dziennikarze otrzymali odpowiedzi na zadane przez siebie pytania. Niestety nie umieścili ich w programie. Wybrany przez autorów reportażu fragment odpowiedzi Fortuny nie oddaje jej sensu i został wybrany z pełną premedytacją. Tak by mówił jak najmniej. Dlaczego? Bo taka jest ich rzetelność i profesjonalizm.
Część zawartych w materiale informacji została powtórzona z kwietniowych emisji i jest już przedmiotem złożonych przez Spółkę pozwów. Spółka rozszerzy pozwy przeciwko dziennikarzom w związku z emisją programu w dniu 17.06.2009.