W co gra TVN Uwaga?
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź Zarządu Fortuna Sp. z o.o. przekazaną redakcji TVN Uwaga oraz mail z pytaniami od redakcji, ktory trafił do spółki w dniu wczorajszym:

ODPOWIEDŹ ZARZĄDU FORTUNA SP. Z O.O.


"Ostróda 17.06.2009r

Maciej Kuciel
TVN "UWAGA"
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

W odpowiedzi na Pana pytania Zarząd "Fortuna" Sp. z o.o. informuje, że spółka w pierwszych 5 miesiącach 2009r została poddana ok. 8.000 kontroli. Informacje sms-owe przypominające operatorom o konieczności zapewnienia rygorystycznego przestrzegania prawa mają charakter rutynowy. Zacytowany przez Pana sms nie był autoryzowany przez władze spółki. Informacja o możliwych wzmożonych kontrolach od kwietnia 2009r związanych z wprowadzeniem znowelizowanych przepisów była w formie plotki rozpowszechniona na rynku. Z wiedzy życiowej wiadomo, że nowelizacja przepisów dotyczących branży może łączyć się z większą ilością kontroli. Sms-y uczulające operatorów na kwestię zagwarantowania przestrzegania obowiązujących przepisów i możliwość kontroli miały miejsce również przed miesiącem kwietniem 2009r. Zdaniem spółki postawione przez Pana pytania mają charakter kolejnej z Pana strony prowokacji (tym bardziej że w cytowanym sms-ie nie ma żadnych wzmianek o funkcjonariuszach CBŚ), przy czym wcześniejsze Pana prowokacje są już przedmiotem zawiadomień o możliwym popełnieniu przez Pana czynu odpowiadającego znamionom czynu zabronionego z art. 241 § 1 Kodeksu Karnego oraz przedmiotem powództwa cywilnoprawnego. Sądzimy, że dla Pana jako dziennikarza oczywistym pozostaje fakt, że CBŚ nie zajmuje się kontrolami. Forma zadanych przez Pana pytań wskazuje, że formułuje już Pan z góry założone tezy.
Zapowiedź wyemitowania w audycji "Uwaga" kolejnego reportażu Pana autorstwa zaledwie kilkanaście godzin po przekazaniu drogą elektroniczną Pana pytań wraz z żądaniem udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej świadczy, że nie jest Pan w minimalnym stopniu zainteresowany obiektywnym przedstawieniem sprawy widzom, lecz ma Pan już gotowy materiał. Niewytłumaczalnym zrządzeniem losu emisja Pana kolejnego reportażu poświęconego spółce "Fortuna" przypada na dzień przed datą rozprawy sądowej w sprawie z powództwa "Multicom" Sp. z o.o. w Białymstoku przeciwko "Fortuna" Sp. z o.o. o zapłatę rzekomego odszkodowania. Dziwnym trafem wspólnikiem "Multicom" Sp. z o.o. jest osoba uczestnicząca w Pana reportażu, zniesławiająca spółkę "Fortuna". Wyrażamy żal, że za sprawą Pana działań telewizja o znaczącej pozycji rynkowej została wciągnięta w zmanipulowaną kampanię służącą przypuszczalnie interesom spółki z Białegostoku.
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.1984 r Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24 z późn. zm.), żądamy zamieszczenia w Państwa programie TVN UWAGA pełnej autoryzowanej odpowiedzi na przedstawione przez Państwa pytania/zagadnienia. Zaznaczamy, że fragmentaryczne wykorzystanie naszych odpowiedzi może rodzić Państwa odpowiedzialność prawną.


Podpisano:
Jarosław Zieliński
Prezes Zarządu

Kinga Jakubiak
Wiceprezes Zarządu"


MAIL Z PYTANIAMI OD REDAKCJI TVN UWAGA (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteśmy zobowiązani do ukrycia danych wrażliwych: numerów telefonów i i adresów mailowch):

"-----Original Message-----
From: D............@tvn.pl [mailto:D............@tvn.pl]
Sent: Tuesday, June 16, 2009 2:56 PM
To: biuro@fortunagames.pl
Subject: UWAGA TVN- prosze o udzielenie odpowiedzi
Importance: High

Redakcja programu UWAGA TVN bardzo prosi o pisemną odpowiedź na poniższe
pytanie.

Dotarła do naszej redakcji informacja, że w kwietniu 2009 roku spółka
Fortuna dzień przed akcją CBŚ i służby celnej działających na zlecenie
Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku a dotyczącą kontroli automatów do gier
o niskich wygranych należących do różnych operatorów rozesłała do swoich
operatorów sms-a o następującej treści:

"Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów od dnia jutrzejszego
planowane są kontrole na terenie całego kraju. Proszę przygotować punkty i
automaty do kontroli (oznakowanie automatów, regulaminy, informacja o
zakazie gry do lat 18) Automaty mogą być w trakcie kontroli testowane.
Wszelskie nieprawidłowości mogą skutkować zabezpieczeniem automatu wraz z
zawartością"

1. Czy władze spółki autoryzowały wysłanie sms-a o takiej treści ?
2. Czy fakt wysłania takiego sms-a miał związek z działaniami CBŚ
wykonywanymi na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku ?


Z Poważaniem

Maciej Kuciel 0... ... ... TVN UWAGA
Daniel Liszkiewicz TVN UWAGA"